Page 10 - Catalogue MDEC
P. 10

3.CLASSIFICATION

                                 Classification de la présentation des
    11 MdeC basés sur                      Modèles d’Entreprises Circulaires:           9 MdEC basés sur    LE FLUX DE LA                                                   LE FLUX DU

    MATIÈRE ORGANIQUE                                                 PLASTIQUE
                            MdNC 1: GAXURE                  MdNC 1: ECONYL
                            MdNC 2: FREIGHT FARMS            MdNC 2: FISHY FILAMENTS
                            MdNC 3: PEEL PIONEERS              MdNC 3: ENVORINEX
                            MdNC 4: PROVENANCE             MdNC 4: ATLANTIC LEATHER
                            MdNC 5: SNACT               MdNC 5: NOTOX SURFBOARDS
                            MdNC 6: VALLE DI LATTE       MdNC 6: DONAGHYS & LANKHORST YARNS
                            MdNC 7: FRESH GURU by FRI EL           MdNC 7: DULCESOL
                            MdNC 8: FATTORIA DELLA PIANA    MdNC 8: EL ACRC / SIGFITOAGROENVASES
                            MdNC 9: IN-STOCK             MdNC 9: KWIK LOK CORPORATION
                            MdNC 10: PELAGIA
                            MdNC 11: SVENSKA RETURSYSTEM                                    CODIFICATION TEXTES ECOCANVAS (AIA, AIS):

                                    POSITIF
                                    MOYEN
                                                                                 10
                                                                                 10
                                    NÉGATIF
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15